Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda - plocha

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Nízké investiční náklady, nízké provozní náklady, rychlá instalace bez velkého papírování

Nutností je dostatečná volná plocha zahrady, obvykle 200 – 400 m2.

IVT doporučuje systém plošných zemních kolektorů jako nejlepší variantu pro běžné rodinné domy
Podrobné informace o plošných kolektorech

Jak fungují plošné zemní kolektory pro tepelná čerpadla v praxi? Unikátní průzkum u majitelů tepelných čerpadel IVT o vlivu zemních kolektorů na vegetaci v zahradě a skutečné teploty zemního kolektoru na konci zimy,bylo zřejmé že u správně navržených kolektorů nemá kolektor ŽÁDNÝ VLIV NA VEGETACI ANI POZEMEK.

 

 

Tepelné čerpadlo země/voda - vrt

typy2.jpgTepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o průměru 12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 – 150 m.

Díky malým nárokům na prostor lze vrty realizovat u většiny objektů. Nízké provozní náklady, možnost využití vrtu pro levné chlazení domu v letním období.

Vyšší investiční náklady, nutnost vyřízení stavebního povolení.

Vrty se nejlépe provádí v oblastech s tvrdým podložím. Naopak v oblastech, kde se nachází písky a štěrky, je vrtání obtížnější, ale ne nerálné.

 

Tepelné čerpadlo země/voda - větrací vzduch

typy3.jpgKombinace využívání tepla odpadního vzduchu z domu a tepla z plošného kolektoru nebo vrtu. Tepelné čerpadlo odebírá část tepla z odpadního větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru. Když není potřeba vytápět nebo ohřívat teplou vodu, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do podzemního kolektoru. Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.

Minimální nároky na velikost zemního kolektoru. U nízkoenergetických domů stačí zemní kolektor s plochou jen 40 m2. Systém řízeného větrání domu je při této kombinaci s tepelným čerpadlem výrazně levnější než u klasických systémů s rekuperačními výměníky.

Vhodné pouze pro nízkoenergetické domy.

Pro kombinovaný odběr tepla z odpadního vzduchu a zemního kolektoru lze použít specializovaná tepelná čerpadla, nebo použít standardní tepelné čerpadlo země/voda a doplnit ho o externí větrací jednotku s výměníkem.

 

Tepelné čerpadlo země/voda - vodní plocha

typy4.jpgTepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy. Na dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem.

Velmi nízké náklady na vybudování kolektoru. Nízké provozní náklady.

Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy. Nutnost získání povolení od správce povodí.

Pokud nemáte poblíž domu vodní plochu, můžete jí nově vybudovat a na budoucí dno rovnou uložit kolektor.