O tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody.

Tepelná čerpadla se dělí na několik skupin, podle toho z jakého zdroje teplo odebírají a jakým způsobem ho předávají dále. Například označení tepelného čerpadla jako vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho do topné vody.

Tepelná čerpadla IVT mohou odebírat teplo z celé řady zdrojů.

Tepelná čerpadla IVT jsou vysoce kvalitní a spolehlivé stroje,které máme vyzkoušené na stovkách instalací. Na tepelné čerpadlo Vám dáme 10let záruky na podstatné díly. Tepelná čerpadla IVT jsou dlouhodobě nejprodávanější tepelná čerpadla v České republice.

Zajímavosti o tepelných čerpadlech

Ve Švédsku se tato technologie masivně používá již 30 let a tepelným čerpadlem je nyní vytápěno přes 95 % nově postavených rodinných domů. U nás se tato úsporná zařízení ve větší míře instalují již 14 let a v současné době je tepelným čerpadlem vybavován každý desátý nově postavený rodinný dům!

V Evropě je zavedena ekologická daň na uhlí, zemní plyn, elektřinu a další neobnovitelné zdroje energie. Takováto daň bude u nás teprve zavedena a cenu těchto energií ještě zvýší. Tepelné čerpadlo je ale naštěstí proti zdražování elektřiny imunní. Spotřebuje jí tak málo, že i 10 % zvýšení ceny zemního plynu představuje větší částku, než zvýšení ceny elektřiny pro tepelné čerpadlo o 30 %. Navíc je praděpodobné, že se ceny plynu budou v ČR zvyšovat více než ceny elektřiny.

Z čistě ekonomického pohledu je investice do tepelného čerpadla mimořádně výhodná a přináší čistý zisk z investované částky 12 až 18 % ročně. Kde jinde Vám investovaných 250 000 Kč přinese čistý roční výnos 25 až 30 tisíc korun? Díky takto vysokému úročení se vyplatí i pořízení tepelného čerpadla na hypotéku. Každé zdražení plynu a elektřiny zvyšuje ušetřenou částku a tím zvyšuje i výnos z investovaných peněz.

Moderní tepelné čerpadlo dokáže bez problému vytopit celý dům samo. Z důvodů ekonomických a technických se tepelná čerpadla obvykle nenavrhují na plný výkon, ale někde v rozmezí od 75 do 95 % potřebného výkonu. Zbytek energie pro vytápění dodá jiný zdroj tepla, nejčastěji elektrokotel. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a zvýšení spotřeby elektřiny je velice malé. Navíc moderní tepelná čerpadla dokáží ohřát vodu až na 65 °C, takže není problém vytápět prakticky jakýkoliv dům.

Tepelné čerpadlo země/voda - plocha

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Ukázat více...

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

Ukázat více...

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy.

Ukázat více...

 Tepelné čerpadlo/ Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je skvělé řešení v případech, kde není možná instalace Tepelného čerpadla s odběrem tepla ze země.

Ukázat více...

 Pozor na nekvlitní výrobky dovezené či postavené z nekvalitních komponent. Takovéto čerpadla nedokáží fungovat dlouhodobě spolehlivě a s garantovanou účinností.