Prodej, montáž a servis tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou zdrojem budoucnosti a je bezkonkurečně provozně nejlevnější zdroj tepla pro Váš dům včetně ohřevu teplé vody.

Naše tepelná čerpadla dokáží ušetřit až 75 % potřebné energie pro vytápění a ohřev užitkové vody. Tepelná čerpadla nejsou závislá na roční době a spolehlivě pracují i při nejnižších venkovních teplotách s vysokým topným faktorem a neprodukují žádné škodlivé plyny – tepelná čerpadla nezatěžují životní prostředí.

Každé kvalitně nainstalované tepelné čerpadlo je vysoce efektivním zdrojem tepla pro Vaši domácnost. Díky tepelnému čerpadlu tak získáte i bezobslužný zdroj zelené energie a na tepelné čerpadlo dostanete i velice výhodnou sazbu elektrické energie, kterou můžete využít v celém domě.

Přenost energie v tepelném čerpadle

Princip přenosu energie v tepleném čerpadlu je vcelku jednoduchý a popisuje ho následující oběh vnitřního chladiva (média):

  • Teplo z okolního prostředí (tzn. z venkovního vzduchu o teplotě -20 ÷ +30°C nebo ze zemních vrtů nebo kolektorů o teplotě okolo 0 °C je přivedeno do prvního výměníku tepelného čerpadla - výparníku.
  • Zde se pomocí chladiva o nízkém pracovním tlaku ohřeje.
  • Páry chladiva jsou nasáty do kompresoru a stlačeny. V tomto místě tedy přidáváme elektrickou energii ze sítě. Zde vzroste silně teplota par chladiva.
  • Horké stlačené páry jsou přivedeny do druhého výměníku tepelného čerpadla - kondenzátoru, kde zkapalní, ochladí se a předají tak teplo topné soustavě.
  • Cyklus v tepelném čerpadle končí na expanzním ventilu, kde zchlazené kapalné médium prudce sníží tlak a tím se silně ochladí a může zpět do výparníku tepelného čerpadla převzít teplo z okolního prostředí.
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科