Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

 Nejnižší provozní náklady. V porovnání s vrty i nižší investiční náklady.

Lze pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody. Systém vyžaduje pravidelnou údržbu a dozor. Vyšší náklady na servis.

Doporučujeme tento systém pouze u větších komerčních nebo obecních objektů, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný dozor a údržbu celého systému.